Nauka pływania

zajecia indywidualne

Zajęcia indywidualne

ćwiczenia kursant - instruktor w stosunku 1:1, pełna indywidualizacja zajęć –oswojenie z wodą oraz nauka czucia wody. Nauczanie ruchu w sposób syntetyczny, analityczny lub mieszany w zależności od predyspozycji kursanta. Lekcje przeznaczone dla dzieci i dorosłych będących na dowolnym stopniu zaawansowania i oswojenia z wodą – trwające do 50 min. Pokonywanie lęków związanych z wodą na zajęciach indywidualnych przynoszą długofalowe, trwałe efekty.

mini grupy

Mini grupy

przeznaczone dla dzieci lub dorosłych, którzy „nie boją się wody” i są z nią oswojeni. Max. 4 osoby na zajęciach z aktywnym instruktorem w wodzie, które trwają do 50 min. W czasie zajęć przewidziany jest czas na: rozgrzewkę; ćwiczenia właściwe; zabawy; odpoczynek pomiędzy poszczególnymi częściami lekcji. Lekcje zawsze dostosowane są do grupy ćwiczeniowej, atmosfera jest przyjemna i bezstresowa, jednak instruktor dokłada wszelkich starań, aby kursanci ćwiczyli na miarę swoich możliwości pokonywali strach i przełamywali swoje bariery.

  • W obu przypadkach najlepsze efekty daje systematyczne uczestniczenie w zajęciach (raz lub 2 razy w tygodniu) oraz dodatkowe ćwiczenia we własnym zakresie.

  • W specjalnych okresach czasu możliwe są intensywne spotkania np. codziennie a także podwójne lekcje.

  • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptowanie Regulaminu szkółki WPiR, wykupienie odpowiedniego karnetu oraz we własnym zakresie opłacenie wejścia do AQUAPARK’u Hotelu Victoria.

  • Wyznaczone zajęcia na których uczestnik się nie zjawił przepadają,jeśli odpowiednio wcześnie poinformuje się instruktora o nieobecności, jest możliwość ich odrobienia w bieżącym lub w tym tygodniu, w którym wraca się na najbliższe zajęcia. Instruktor może zaproponować zmianę godziny lub dnia zajęć – w takim przypadku zajęcia będą realizowane po uzgodnieniu i akceptacji kursanta telefonicznie.

  • W szczególnych okolicznościach instruktor może prowadzić lekcje z „brzegu”.